Valtuustoaloite

28.10.2012

                                              *
Kaupunginhallitus teki elokuussa tutustumismatkan Ruotsiin. Tutustuimme Malmön ja Göteborgin kaupunkien tapoihin kehittää kaupunkia meren rannalla ja erityisesti satama-alueiden muutokseen.
Molemmissa kaupungeissa meille esiteltiin muutosta havainnollisesti. Euroopassa on meneillään monessa maassa sama kehitys – perinteinen satamatoiminta ja metalliteollisuus rannoilla loppuu ja tilalle tulee asumista ja uudenlaista yritystoimintaa. Kansainvälisessä vertailussa meidän on osatava esitellä Helsingin ainutlaatuisuutta uusilla tavoilla. Siksi valmistelin koko kaupunginhallituksen allekirjoittaman aloitteen pienoismallista – jonka siis ei tarvitse olla perinteinen – esittelemään Helsinkiä. Kaupunginhallituksen jäsenet tekevät vähän aloitteita, koska meillä on muita tapoja vaikuttaa suoraan kysymyksillä jokaviikkoisissa kokouksissa.

                                                *

Helsinki kasvaa ja kehittyy. Rakennamme uusia asuinalueita keskeisille paikoille ja suunnitelmissa on mukana nykyistä korkeampia rakennuksia. Samaan aikaan hallintokortteleita elävöitetään ja Töölönlahdelle rakentuu kulttuurikeskusta. Kansainvälisissä yhteyksissä olemme nähneet, että kaupunkikehitystä pitää pystyä kuvaamaan asukkaille ja markkinoimaan eri toimijoille kiinnostavalla tavalla. Useassa kaupungissa tähän käyttöön on rakennettu kaupungin pienoismalli havainnollistamaan kaupungin ominaispiirteitä ja uusia tavoitteita.

Esitämme, että Helsingin keskeisestä kartta-alueesta tehdään julkiseen käyttöön soveltuva pienoismalli. Mallin rakentamisen tulisi edistää uuden teknologian käyttöä Helsingin kaupungin esittelyssä.


Helsingin demarit

24.10.2012

Helsingin demarit ovat tyytyväisiä HSL:n päätökseen poistaa yötaksa kausilippua käyttäviltä ensi vuoden alusta. Yön joukkoliikennettä pitää kehittää joustavaksi ja turvalliseksi.

”Ylimääräisen maksun perimisestä luopuminen rauhoittaa tilannetta busseissa ja palvelee joukkoliikenteen vakiokäyttäjiä eli kausilippua käyttäviä” toteaa HSL:n hallituksen jäsen Tarja Kantola.

Helsingin demarit ovat myös tyytyväisiä siihen, että lippujen hintojen korotukset pystytään pitämään maltillisina. Tähän päästään sillä, että joukkoliikenteen hintoja tuetaan verovaroilla. Helsingin osalta tämä ns tariffituki on 51,5%.

Lippujen osalta Helsingin demarien vaatimuksena on eläkeläisten liikkumisen ja asioinnin helpottaminen keskipäivän alennuslipulla. Tavoitteenamme on myös lastenlipun ikärajan korottaminen vuodella 18-vuoteen. Näitä tavoitteita ei valitettavasti saatu sovittua nyt, mutta HSL aloittaa vielä tämän vuoden puolella neuvottelut kuntien kanssa uuteen vyöhykelippujärjestelmään liittyvistä alennusjärjestelmistä.

”Tavoitteena on helsinkiläisille hyvä ja joustava joukkoliikenne ja eri ikäisten ihmisten liikkumisen helpottaminen. Palveleva joukkoliikenne on olennainen osa hyvää elämää Helsingissä.”

Lisätietoja:

Tarja Kantola, kaupunginhallituksen ja HSL:n hallituksen jäsen, 050 5550833

Risto Kolanen, Helsingin demareiden pj, 0400 204844


Vaalityötäni voi tukea!

21.10.2012

 

Vaalityötäni voi tukea Toukolan Sosialidemokraatit ry:n (Ahertajat) tilin
FI94 5001 0720 0060 12
  kautta.

Kiitos!

 


Valtuustoaloite Merihaan ratikkalinjasta

17.10.2012

 

Helsingin joukkoliikenteen järjestämisen keskeinen osa on raitiotieverkko. Ratikat ja ratikkalinjat ovat suosittuja kulkuvälineenä ja ratikkaverkko yhdistää kaupunginosia tehokkaalla tavalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kalasataman tulevaa raitiotielinjausta ja muita uusia linjoja suunnitellessa selvitetään raitiotielinjan vetäminen Merihaan läpi.

Helsingissä 12.9.2012

 


Miksi asuntoja ei ole riittävästi?

12.10.2012

 

Pohjoismaiseen hyvinvointimalliin kuuluu ajattelu, että kaikille turva­taan elämässä elämisen edellytyk­set ja jokainen sitten itse siltä pohjalta ponnistaa eteenpäin. Meillä on äitiys­huolto, koulua kaikkien on käytävä ja terveydenhuollon pyrimme turvaamaan kaikille.

Asuminen on kuitenkin aina ollut ja on edelleen asia, jossa yksilön varallisuus vaikuttaa erittäin merkittävästi siihen, miten asut. Tämä pohjautuu tietysti sii­hen, että kylmissä oloissamme asuntora­kentaminen on erittäin kallista ja vaatii sijoituksia vuosikymmeniksi.

Nyt hallituksen asuntoministeri Kris­ta Kiuru on esittänyt perustettavaksi valtion omaa rakennuttajayhtiötä, kun markkinat eivät tuota tarpeeksi vuokra-asuntoja. Yhtiö perustettaisiin nykyisestä Kruunuasunnot Oy:stä, joka tällä het­kellä keskittyy armeijalta vapautuvien tilojen välittämiseen uusille käyttäjille. Ehdotus on mielenkiintoinen ja sen luulisi herättelevän eri tahoja pohtimaan sitä, miksi olemme tilanteessa, jossa tar­vitaan valtion keppiä markkinoille.

Kunnioituksena menneiden vuosi­kymmenten päättäjille on sanottava, että Suomessa on myös tehty paljon asun­torakentamisessa. Ilman valtavaa maas­samuuttoa ja kasvavaa asumisväljyyttä asuntoja riittäisi kaikille. Osassa maata rapistuvia vuokrataloja on jopa käyttä­mättömänä purettava.

Historia sodan jälkeen perustetun Arava-järjestelmän osalta on mittava. Asuntorakentamisen lainoitusjärjestelmä oli kaikille tuttu ja asuntoja todella rakennettiin. Markkinat ylikuumenivat, kunnes 1990-luvun alun lama ajoi konkurssiin isojakin rakentajia. Laman jälkeen rakentamisen määrät ovat olleet pienempiä ja asuntotuotannon ratkaisujen on entistä enemmän odotet­tu löytyvän markkinoilta.

Nykyinen Arava on Ara, joka korko­tukee rakentamista. Markkinakorkojen alhaisuus on vienyt siltä merkitystä. Yh­deksänkymmentäluvulla purettiin vuok­rasäännöstely turvaamaan yksityisten sijoittajien halua pitää vuokra-asuntoja. Kuluvalle vuosikymmenelle on ollut tyypillistä yleishyödyllisten yhteisöjen roolin pienentyminen vuokra-asunto­tuottamisessa. Niiden mielenkiinto koh­distuu entistä enemmän tuottavampaan omistusasuntotuottamiseen.

Nyt olemme sitten tilanteessa, jossa markkinoiden pitäisi toi­mia, mutta ne eivät toimi. Koh­tuuhintaisia tavallisia vuokra-asuntoja ei synny muuten kuin kaupunkien oman tuotantona. Tähän tilanteeseen tarvitaan toimia, ja niitä demariministeri Krista Kiuru on nyt väläytellyt. Tulevassa po­liittisessa päätöksenteossa katsotaan, millaista huolta muut kantavat siitä, että kaikilla on asunto!