HYVINVOINTIEROJA ON SUPISTETTAVA

09.10.2012

16.2.2011

Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoro 16.2.2011 Helsingin vuoden 2012 budjetin raamin lähetekeskustelussa

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Tarja Kantola

Helsingin vuoden 2012 budjettiraamia valmistellaan kohtuullisessa taloustilanteessa.  Viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, mutta kaupungin talous näyttää valtuustolle jaettujen talouden- ja toiminnan seurantaraporttien perusteella kehittyneen paljon ennakoitua suotuisammin loppuvuotta kohden. Voimme siis rauhassa rakentaa ensi vuoden tavoitteita.
Helsinki on hieno ja monelta osin hyvin toimiva kaupunki.  Monella helsinkiläisellä menee juuri niin hyvin kuin pitää mennäkin.  Tiedämme kuitenkin elävästä elämästä ja kuntalaisten kertomuksista, että samaan aikaan osa väestöstä voi entistä huonommin. Valtakunnalliset tilastot toistavat samaa tarinaa hyvinvointierojen kasvusta.
Kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kasvusta puhuttiin syvällisiä kaksi viikkoa sitten valtuuston seminaarissa.  Haluamme uskoa, että ne puheet siivittävät sellaisia budjettiratkaisuja, joilla noihin eroihin voidaan tarttua.
Viime syksynä tämän vuoden budjettiin tehdyt korjaukset kertoivat selkeistä tarpeista hyvinvointipalveluissa.  Lasten päivähoitoon, lastensuojeluun, sosiaalitoimen aikuisten palveluihin ja vanhuspalveluihin tarvittiin kipeästi lisää resursseja. Toivomme, että tätä samaa keskustelua ei tarvitse aloittaa taas ensi syksynä.  Resurssit kuntalaisten peruspalveluihin tulee kirjata budjettiin mahdollisimman ajantasaisen ennusteen mukaan.
Kansalaispalautteen perusteella suurin yksittäinen kansalaisten huolenaihe tällä hetkellä on vanhustenhuolto. Helsingillä on hyviä ikäihmisten palveluja, mutta huolta herättää liian huonokuntoisten vanhusten jääminen kotihoitoon ja palveluasuntopaikkojen riittävyys.  Meillä ei ole vielä käsitystä siitä, mitä viime syksynä tämän vuoden budjettiin lisätyllä 18 miljoonalla eurolla saadaan aikaiseksi ja milloin.
……….
Sosiaalidemokraattien tavoitteena on helsinkiläisten kannalta hyvä budjetti, jossa yhteisesti kerättyjä resursseja käytetään järkevällä tavalla yhteiseksi hyväksi.  Tämän tavoitteen toteuttamisessa pidämme tärkeänä koko budjettiprosessin demokratisointia.   Olemme esittäneet raamivalmisteluun elokuun tarkistusta, jossa kaupunginhallitus voi arvioida raamia jo jonkinlaisten kuluvan vuoden toteumalukujen valossa. Kaupunginhallituksen arvion pohjana tulee olla keskeisten lautakuntien näkemys tilanteesta. Tätä kautta budjettiprosessista voi tulla parempi. Viime elokuussa käyty keskustelu toi jo osaltaan tarvittavaa realismia syksyn budjettivalmisteluun.
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmä edellyttää, että raamivalmisteluun lisätään pysyvästi välitarkasteluksi kaupunginhallituksen elokuinen iltakoulukäsittely.
…………
Tämän kevään eduskuntavaalien jälkeen asetettavalla hallituksella on suuri työ Suomen talouden kuntoon saattamisessa.  Hallituspuolueilta tarvitaan myös kykyä tehdä uudistuksia ja kiireellisempiä niistä on erilaisen perusturvaetuuksien korottaminen. Ihmisten nostaminen köyhyysrajan yli on inhimillistä, mutta samalla kustannustehokasta.
Helsingin tulee olla valppaana ajamaan tämän alueen ihmisten etuja seuraavan hallituksen ohjelmaan.
Olemme valmistelleet Helsingin seudun kuntien kanssa yhteistä näkemystä liikenneinvestoinneista. Tavoitteena on Helsingin ja muiden alueen kuntien ja valtion välinen yhteinen aiesopimus hankkeista, joita yhteisin ponnistuksin toteutetaan tulevina vuosina. Helsingin seudun liikennejärjestelyt vaativat valtion osuuden pysymistä korkealla tasolla Länsimetron ja Kehäradan rakentamisen jälkeenkin.
Joukkoliikenteen lippujen hintojen osalta juuri valmistuneet tiedot HSL:n osalta osoittavat, että erityistä painetta Helsingin maksuosuuksiin ei ole.  Tulevien vuosien lippu- ja taksajärjestelmää arvioidaan erikseen tänä keväänä ja tehdään siihen kuuluvat päätökset. Joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää.
Kuluva talvi ja edellinen talvi ovat osoittaneet, että myös pääkaupunkiseudulla tarvitaan paljon talvikunnossapitoa  ja -kalustoa.  Talven ajan kunnossapidossa on kysymys perustoimintojen  toimivuudesta ja kansalaisten turvallisuudesta.  Resurssien riittävyys on syytä arvioida ja tarvittavat hankinnat on syytä tehdä ennen seuraavaa lumitalvea.

……….
Tulojen osalta  vuodelle  2012 voidaan odottaa verotulojen kasvun jatkuvan. Helsingin vuodelle 2011 tehty kunnallisveronkorotus turvaa Helsingin verotulojen tason.  Helsingin kannalta on tärkeää, että yhteisöveron taso säilyy (väliaikainen korotus kylläkin poistuu).
Helsingin talouden kannalta olennainen kysymys on Helsingin Energian tuloutukset.  Helsingin tulee voida käyttää oman energialaitoksensa resursseja kuntalaisten hyväksi. Kuntalaisethan ne kerryttävätkin energian ja erilaisten tuotteiden hinnoissa.
On kuitenkin selvää, että ympäristövaatimukset tulevat vähentämään tuloutuksia, samoin kuin ilmeisen väistämättä edessä oleva Helenin yhtiöittäminen.  Kilpailuneutraliteettivaatimukset kouraisevat syvältä kunnallista itsemääräämisoikeutta, kun tämän muutoksen yhteydessä kirjoitetaan uusiksi Kuntalain peruspykälää.  Tässä yhteydessä on kuitenkin huolehdittava siitä, että Helsinki pystyy käyttämään oman yhtiönsä tuottoja hyväksi katsotulla tavalla.
…….

Eilen syntynyt kunnallinen sopimus palkankorotuksista selkeyttää tilannetta ja antaa selvän pohjan laskea raamin palkkakuluja.  Hyvien helsinkiläisten palvelujen toteuttaminen edellyttää hyvää ja riittävää henkilöstöä.


Risto Rohkea -tunnustuksen luovutus, Helsinki

09.10.2012

25.3.2011

Tervetuloa seuraamaan Risto Rohkea -palkinnon myöntämistä tasa-arvotyössä esimerkillisesti kunnostautuneelle toverille.

Aika: pe 25.3 klo 11.00
Paikka: SDP:n puoluetoimisto, Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki

Vuodesta 2007 Sosialidemokraattiset Naiset on palkinnut Risto Rohkea -tunnustuksella miehen, joka on

esimerkillisesti toiminut aatteen vakaumuksella tasa-arvoisen, suvaitsevaisen ja moniäänisen yhteiskunnan hyväksi
osallistunut aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen tasa-arvonäkökulmasta
osallistunut Sosialidemokraattisten Naisten järjestämiin tilaisuuksiin
tekee avoimesti ja vakaumuksella vaalityötä naisten hyväksi
on henkilönä sosiaalinen, avoin ja ihmisyyttä arvostava
huumorintajuinen ja rehti seuraihminen.
Vuonna 2007 Risto Rohkea tunnustuksen sai Stadin Demarien puheenjohtaja, toimittaja Risto Kolanen, vuonna 2008 Kymen sosialidemokraattisen piirin toiminnanjohtaja Juha Kähärä, vuonna 2009 historiantutkija Tapio Bergholm ja viime vuonna tohtori Pentti Arajärvi.

Kenestä Risto Rohkea vuonna 2011?

Tunnustuksen luovuttavat Demarinaisten pj Maria Guzenina-Richardson  ja varapj Tarja Kantola

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Demarinaisten toiminnanjohtaja
Merja-Hannele Vuohelainen
040 74 64 070
merja.vuohelainen(at)sdp.fi


Vanhat, vireät ja näkyvät naiset – ulos näkymättömyyden mustasta aukosta, Helsinki

09.10.2012

9.3.2011

Monissa kulttuureissa vanhat matriarkat ovat yhteiskunnan ja suvun arvostamia äänekkäitä ja näkyviä voimahahmoja, mutta Suomessa he ovat näkymättömissä, sukupuolettomia, värittömiä ja äänettömiä. Miksi meillä on näin ja miten voimme vaikuttaa asiaan? Tervetuloa keskustelemaan vanhoista vireistä naisista!

Aika: ke 9.3.2011 klo 15 – 17
Paikka: Sederholmin talo, Aleksanterinkatu 18, Helsinki
Järjestäjä: Sosialidemokraattiset Naiset

Keskustelua johdattelee ja kansanedustajaehdokkaita haastattelee Vappu Taipale.

Vappu Taipale esittelee lisäksi uusimman kirjansa “Vanha ja vireä – virkistyskirja vanhoille naisille”.

Keskustelemassa kansanedustajaehdokkaat:

Tarja Kantola »
Rakel Hiltunen »
Päivi Lipponen »
Jesca Muyingo »
Tarja Tenkula »
Sekä Irma Marttila Helsingin Sos.dem. Naispiiristä

Tilaisuuteen kannattaa tulla hyvissä ajoin, jotta ehtii tutustua myös näyttelyyn, sillä näyttely sulkeutuu klo 17.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy! Saliin mahtuu vain 40 paikalle ensiksi ehtinyttä.

Olette lämpimästi tervetulleita!